Dobroduš

 

Zamyšlení

Zamyšlení
Člověk potřebuje naději a smysl. Bez toho se nikdo z nás neobejde. Naděje slabých a všech co potřebují podporu nesmí nikdy ztroskotat.

Podpořte nás

Uspořádali jsme sbírku na vánoční dárky pro klienty našeho střediska. Podpořte lidi s duševním onemocněním a splňte jim jejich přání.

 

Můžete nás podpořit i několika dalšími způsoby:

Staňte se naším partnerem

Dobroduš hledá dlouhodobé partnery, kteří by finančně podporovali jeho činnost.

Vaše společnost má možnost stát se:

·         generálním partnerem naší organizace

·         hlavním partnerem určitého projektu

·         jedním z partnerů určitého projektu

Jednorázovým finančním darem

·         přispěním  na účet č.1932094339/0800   Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol 683223

·         na adresu  - poštovní poukázkou typu A 

·         v bance - vkladem hotovosti na přepážkách České spořitelny či jiné banky                      

Trvalým bankovním příkazem

 zadáním trvalého příkazu k úhradě

ve prospěch našeho účtu č.1932094339/0800   Česká spořitelna, a.s.   variabilní symbol 683223       

Věcným darem

Materiální pomoc na základě aktuálních potřeb: kancelářská technika, kancelářský nábytek, kancelářské potřeby, káva, čaj, cukr – poskytujeme zdarma klientům

Potvrzení o daru

Za Váš finanční dar zašleme vždy potvrzení pro odpočet z daňového základu. O potvrzení si můžete i zažádat, pokud jste nezadali své údaje do zprávy pro příjemce.

·         Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.

·         Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Poskytnutím služby zdarma

Dobroduš podpoříte bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb

·         tisk propagačních materiálů, redakční činnost

·         odborná nebo jazyková školení pro pracovníky

·         poskytnutí reklamního prostoru ve firemních materiálech

·         poskytnutí prostor pro pořádání benefičních koncertů

·         vstupenky do sportovního centra nebo na kulturní akce i pro pracovníky centra v rámci tzv. psychohygieny –  

          považujeme za velmi důležité pečovat i o samotné zaměstnance, kteří pracují v tak náročných podmínkách a   

          mnohdy se ocitají v dosti vypjatých situacích

Dobrovolnickou činností

více informací zde 

·         odkazem na náš web - pokud máte možnost umístit na svoje internetové stránky odkaz na naše webové stránky www.dobrodus.cz budeme rádi.

Prosíme jen o informaci, že jste tak učinili.

Kontaktovat nás můžete na e-mail:  dobrodus@diakonie.cz nebo na telefonu 222 512 760, 777 734 185

 

                                                                                     

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha