Dobroduš

 

Zamyšlení

Zamyšlení
Člověk potřebuje naději a smysl. Bez toho se nikdo z nás neobejde. Naděje slabých a všech co potřebují podporu nesmí nikdy ztroskotat.

Okruh osob, kterým je služba určena

  • lidé s duševním onemocněním starší 18 let, jejichž duševní stav umožňuje komunikaci a spolupráci
  • jsou v kontaktu se svým psychiatrem, který doporučí zapojení dobrovolníka
  • jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu omezené schopnosti znovu navázat či se zapojit do běžných společenských kontaktů v okolním světě


Do služby nepřijímáme zájemce, kteří:

  • jsou v akutní fázi nemoci
  • vykazují známky agresivního jednání
  • zneužívají alkohol nebo jiné návykové látky

Vstupní podmínky

Zájemce o službu kontaktuje, nejčastěji telefonicky, pracovníky, kteří ho informují o vstupních podmínkách a sjednají si s ním první informační schůzku - vstupní rozhovor na pracovišti Dobroduše. Pracovník se zájemcem mapuje jeho potřeby a očekávání, vyjednává zakázku,  informuje jej o nabídce služby a o kritériích přijetí zájemce do služby. Pokud jsou očekávání a nabídka v souladu a pokud na pracovišti zůstaly osobní a citlivé údaje zájemce o službu, podepisuje zájemce o službu Souhlas se shromažďováním citlivých a osobních údajů, případně Souhlas s komunikací se třetí osobou.  V rámci vstupního rozhovoru předává pracovník zájemci o službu Formulář pro ošetřujícího psychiatra, který je nezbytný v případě, že zájemce o službu žádá zprostředkování kontaktu s dobrovolníkem. Zájemce ho po vyplnění lékařem dodá pracovníkům Dobroduše.

Průběh spolupráce

Uzavření smlouvy o poskytnutí služby probíhá po vstupním rozhovoru, obdržení lékařského doporučení, v případě zájmu o dobrovolníka, případném prokonzultováním s psychiatrem a vyjednání pravidel spolupráce mezi uživatelem a službou.

Smlouvu uzavírá pověřený pracovník s uživatelem na dobu jednoho roku. Po uzavření smlouvy spolupracuje uživatel se svým klíčovým pracovníkem.

Klíčový pracovník spoluvytváří s uživatelem individuální plán spolupráce, který s ním průběžně hodnotí, a spolupracuje s ostatními poskytovali služeb.
- Spolupracuje s uživatelem při řešení problémů v oblasti bydlení, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit,
zprostředkovává kontakt s komunitními službami v oblasti duševního zdraví (chráněné bydlení, podporované zaměstnání, terapeutické služby apod.)
- Pomáhá při prosazování práv a zájmů uživatele (jednání s úřady, lékaři apod.).
- V rámci individuálního plánu specifikuje spolupráci v přirozeném prostředí uživatele služby a zapojuje dobrovolníka do služby 
- Koordinuje služby poskytované klientovi
- Pomáhá při obnovení a upevnění kontaktu uživatele s rodinou
- Podporuje uživatele v případech, kdy dochází k destabilizaci jeho psychického stavu, vede podpůrné rozhovory
- Zprostředkovává kontakt s dobrovolníkem. Koordinuje a vede kontakt mezi uživatelem a dobrovolníkem. Zastřešuje a odborně garantuje činnosti dobrovolníka.

Spolupráce s dobrovolníkem

    Obsah a forma schůzek vychází ze vzájemné dohody mezi uživatelem, dobrovolníkem a klíčovým pracovníkem.  Jsou zaznamenávány do individuálních plánů. Schůzky probíhají v rámcovém rozmezí 6-10 hodin měsíčně. 
Uživatel a dobrovolník mohou společné schůzky trávit například tímto způsobem:
- Chodit na procházky a výlety
- Sportovat
- Povídat si
- Chodit do kina, do divadla, na výstavy
- Číst si spolu
- Spolu zvládat jednání na úřadech
- Navštěvovat komunitní centra a kluby
- Setkávat se s ostatními dvojicemi v Dobroduši
- Navazovat nové kontakty
- Chodit k lékaři
- Učit se zacházet s počítačem
- Studovat a učit se jazyky
- Hrát na kytaru
- Chodit cvičit
- Chodit do kostela
- Půjčovat si knížky v knihovně

 

                                                                                     

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha