Dobroduš

 

Zamyšlení

Zamyšlení
Člověk potřebuje naději a smysl. Bez toho se nikdo z nás neobejde. Naděje slabých a všech co potřebují podporu nesmí nikdy ztroskotat.

 

Služba je poskytována jako ambulantní služba osobám s chronickým onemocněním, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují.

Co poskytujeme našim klientům

1) Sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.

 • rozhovor směřující ke zmapování potřeb uživatele služby
 • poskytování poradenství
 • zprostředkování kontaktu s dalšími poskytovateli sociálních služeb (pokud jde o službu, kterou my neposkytujeme)
 • poskytnutí informace, rady a nasměrování jak situaci řešit, změnit, nebo vydržet
 • podpora a doprovázení v dlouhodobé nemoci či jiné obtížné situaci
 • nácvik běžných, sociálních a technických dovedností, jako je: hospodaření s penězi, vytváření rozpočtu, práce s mobilním telefonem, práce na PC, ovládání elektroniky, péče o sebe, apod. Získání a rozvíjení sociálních kompetencí jde ruku v ruce s překonáváním sociální izolace


2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.
Činnosti umožňující navazování dalších sociálních vztahů.

 

 • Zapojení dobrovolníků, jejich podpora klientů. Vztah klienta s dobrovolníkem je jednou z možných forem kontaktu se společenským prostředím a je specifikem této služby. Dobrovolníci se setkávají s vhodnými klienty 6-10 hodin měsíčně a na základě individuálních plánů naplňují společně čas různorodými aktivitami. Aktivity mají odlišný stupeň náročnosti a vycházejí z momentálního zdravotního stavu a potřeby klienta. Ukázkou takových aktivit je například: chození na výlety, procházky, kulturní aktivity (divadla, výstavy, aj.), výuka jazyků, hra na hudební nástroje, práce na PC, povídání, společná četba, společné vaření, doprovody na úřady, k lékařům, na nákupy, apod.        
 • Skupinové a komunitní aktivity, jejichž cílem je zlepšení života celé skupiny nebo podpora a naplnění individuálních potřeb. (kluby, tematické večery, výlety, podpůrná skupina).
 • Podpora uživatele v kontaktu s dalšími sociálními službami.
 • Podpora uživatele v obnovení dřívějších sociálních kontaktů.


3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


    a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • Podpora při jednání s úřady, lékaři, apod.


    b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

        podporujících sociální začleňování. 

                                                                                     

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha